Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim przypomina, że NIE WSPÓŁPRACUJE z Fundacją i Schroniskiem Medor z siedzibą w Zgierzu oraz z Kliniką Braci Miejskich w Konstantynowie Łódzkim.

Zgłoszenia dotyczące zwierząt bezdomnych i rannych przyjmuje tylko i wyłącznie: 
Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim (42) 712-22-90.
Przypominamy, że jedynymi podmiotami upoważnionymi do wyłapywania i zabezpieczania zwierząt na terenie Gminy są: pracownicy UM, przedstawiciele schroniska Psiakowo, upoważnieni inspektorzy ŁTOnZ.

Urząd Miejski nie przyjmuje pod opiekę zwierząt od osób nieupoważnionych.

Zwierzęta z Terenu Gminy Aleksandrów Łódzki trafiają do Schroniska Psiakowo i Spółka w Piotrowicach. Zwierzęta powypadkowe i ranne trafiają do Lecznicy Tomvet z siedzibą w Łowiczu.

Adopcje zwierząt są bezpłatne. Istnieje możliwość bezpłatnego transportu zwierzęcia do domu, bez konieczności odwiedzania schroniska.
Telefon w sprawie adopcji:
693-691-963

Zgubiłeś swoje zwierzę?
  Pomożemy Ci je odnaleźć : 693-691-963