1. Wszystkie adopcje są bezpłatne. Adoptujący nie ponosi kosztów związanych między innymi ze: sterylizacją/kastracją , odrobaczeniem/odpchleniem, zaczipowaniem, zaszczepieniem. Każde zwierzę posiada książeczkę zdrowia.

  2. Psy i koty z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki, przebywają w schronisku Psiakowo w Piotrowicach. www.psiakowo.com.pl . Istnieje możliwość bezpłatnego transportu ze schroniska do nowego domu ( jeżeli adoptujący mieszka na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki)

  3. Kontakt w sprawie adopcji: 693-691-963 lub 601-269-880.

  4. Istnieje możliwość bezpłatnego przywiezienia psa do nowego domu, bez konieczności przyjazdu nowego właściciela do schroniska.  


Obowiązki adoptującego:

  1. ADOPTUJĄCY oświadcza, że rozumie iż po podpisaniu porozumienia ponosi on pełną odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność prawną za adoptowane zwierzę. ADOPTUJĄCY ponosi również wszelkie koszty związane z utrzymaniem, zapewnieniem opieki weterynaryjnej i leczeniem zwierzęcia. ADOPTUJACY po podpisaniu porozumienia adopcyjnego ponosi również wszelką odpowiedzialność za straty wyrządzone przez adoptowane zwierzę.

  2. Zapewnienie zwierzęciu odpowiedniego wyżywienia, stałego dostępu do świeżej wody pitnej i schronienia zgodnego z jego potrzebami gatunkowymi i fizjologicznymi. Pomieszczenie w którym zwierzę przebywa powinno być osłonięte przed wiatrem, chroniące zwierzę przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi oraz zapewniać dostęp do światła dziennego.
  3. Traktowanie adoptowanego zwierzęcia z należytym mu szacunkiem.
  4. Zapewnienie zwierzęciu stałej opieki weterynaryjnej, szczepień i zabiegów profilaktycznych (w tym odrobaczania) i obowiązkowego corocznego szczepienia przeciwko wściekliźnie.
  5. Nie trzymanie psa na łańcuchu.
  6. Utrzymywanie zwierzęcia w granicach swojej posesji, nie wypuszczając go na tereny otwarte bez nadzoru. Pies powinien być wyprowadzany na smyczy lub w kagańcu jeżeli wymagają tego przepisy prawa miejscowego lub względy bezpieczeństwa.