GABINET WETERYNARYJNY ARTURA KOTARBY

ul. Bratoszewskiego 21, 95-070 Aleksandrów Łódzki

PRZYCHODNIA ZWIERZAK

ul. Wojska Polskiego 12, 95-070 Aleksandrów Łódzki

Karma wydawana jest zarejestrowanym opiekunom kotów wolno-żyjących w siedzibie UM (nowy budynek)

3 razy w roku w ilości – 24 kg rocznie/kot – tj. 8 kg na 4 miesiące.

W 2019 roku karma wydawana będzie w następujące dni w godzinach 8-17:

18.12.2018 ( na okres 01-04),

16.04.2019 ( na okres 05-08)

20.08.2019 ( na okres 09-12)

W przypadku nie zgłoszenia się kociego opiekuna w wyznaczonym terminie karma przepada. Koci opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 8 kotów. Koty muszą być wysterylizowane/wykastrowane i zaczipowane na kociego opiekuna. Koci opiekun zobowiązuję się do przeznaczenia jej wyłącznie dla kotów objętych opieką.


  • Koty wolno-żyjące podlegają odrobaczeniu dwa razy w roku. Tabletki odbiera się w pierwszy i drugi wtorek miesiąca dwa razy do roku tj. w styczniu oraz w lipcu się w wyszczególnionych poniżej lecznicach weterynaryjnych.
  • Koty wolno-żyjące podlegają odpchleniu dwa razy w roku. Preparat odbiera się przy odbiorze karmy w Urzędzie Miejskim.
  • W przypadku sterylizacji/kastracji wniosek wypełnia się bezpośrednio w gabinetach weterynaryjnych wskazanych poniżej oraz umawia zabieg.
  • Leczenie kotów wolno-żyjących wykonywane jest w wyszczególnionych gabinetach weterynaryjnych na wniosek, który należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego.
  • Czipowanie kotów wolno żyjących odbywa się w godzinach pracy wyszczególnionych poniżej gabinetów weterynaryjnych – nie jest konieczne wcześniejsze umawianie.
  • Klatki łapki wypożyczane są bezpłatnie w UM. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu rezerwacji klatki. Tel. 42 270-03-21
  • Kocie budki wydawane sa na wniosek kociego opiekuna.