Regulamin programu "Społeczny Koci Opiekun 2018"

1. Wolno żyjące koty na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki podlegają opiece gminy.

2. Koty wolno żyjące nie są wyłapywane i przekazywane do schroniska z uwagi na odgrywanie znaczącej roli w zapobieganiu rozprzestrzeniania się gryzoni w ekosystemie.

3. Organizowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami obejmuje:

1) ustalanie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące - tj. spis miejsc bytowania kotów wolno żyjących;

2) tworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów wolno żyjących;

3) zapewnienie budek dla kotów wolno żyjących w przypadku konieczności ich postawienia w miejscu bytowania kotów;

4) zapewnienie bezpłatnej sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących zgłoszonych do weterynarza przez społecznych opiekunów kotów;

5) Zapewnienie opieki rannym lub chorym kotom zgłoszonym przez kocich opiekunów;

6) Obowiązkowe trwałe znakowanie kotów wolno żyjących poprzez wszczepienie mikroczipa oraz rejestrację kotów w bazie Safe-Animal z zaznaczeniem miejsca ich bytowania;

7) Usypianie ślepych miotów kotów wolno żyjących;

8) Zapewnienie całorocznego dokarmiania z podziałem na okres zimowy i letni;

4. Pomoc kotom wolno żyjącym odbywa się wg. następujących zasad:

1) Każdy społeczny opiekun kotów może zarejestrować maksymalnie 8 kotów na które otrzyma karmę.

2) Warunkiem otrzymania karmy dla zarejestrowanego przez kociego opiekuna w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim kota wolno żyjącego ( w ilości od września do lutego - 2 kg na kota na miesiąc, od marca do sierpnia - 1 kg na kota na miesiąc) jest wysterylizowanie/wykastrowanie kota oraz posiadanie przez kota zarejestrowanego mikroczipu

3) Każdy zarejestrowany kot przez społecznego opiekuna kotów może zostać odpchlony i odrobaczony przez lekarza weterynarii dwa razy w ciągu roku.

4) Leczenie zarejestrowanego kota wolno żyjącego odbywa się na podstawie wniosku o leczenie złożonego do określonego przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim lekarza weterynarii.

5) Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących (ilość nielimitowana) odbywa się na podstawie wniosku złożonego do określonego przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim lekarza weterynarii.

5. Nabór do programu odbywa się of 15.11.2017 do 15.12.2017r. i następuje na podstawie podania składanego przez osoby chętne do uczestnictwa w programie do Urzędu Miejskiego.


INFORMACJE DODATKOWE

Karma wydawana jest co miesiąc w każdy pierwszy i drugi wtorek miesiąca na dany miesiąc.