Uchwała nr V/47/19 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki na rok 2019

  DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2019.1017
Ogłoszony: 21.02.2019