PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA LUB ZAGUBIENIA BEZDOMNEGO PSA LUB KOTA Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 


OBOWIĄZUJE OD 11.01.2018 r. 

1. Urząd Miejski przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, wychudzonych, zaniedbanych, okaleczonych, wyglądających na chore. 

2. Zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt przyjmowane są tylko i wyłącznie przez Monitoring Miejski w Aleksandrowie Łódzkim pod numerami telefonów: (42) 270-03-12 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego (codziennie w godzinach 7.00 – 18.00). Zgłoszenia dotyczące zwierząt powypadkowych i rannych przyjmowane są całodobowo pod w/w numerami telefonów lub osobiście. Zgłaszający zwierzę musi podać miejsce przebywania zwierzęcia oraz dane osobowe umożliwiające jego identyfikację. Urząd Miejski nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych. 

3. Monitoring Miejski informuje o zgłoszeniu bezdomnego zwierzęcia pracowników Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy jadą na miejsce w celu potwierdzenia informacji pozostawania zwierzęcia bez opieki na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Zwierzę zostaje odłowione przez przeszkolonego pracownika  lub zawiadamiane jest przez niego schronisko w celu odłowienia zwierzęcia. 

4. Czas reakcji na zgłoszenie nie przekracza 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia. 

5. Odłowione zwierzęta trafiają do boksu tymczasowego pobytu w Urzędzie Miejskim (na okres nie dłuższy niż 48 godzin) lub bezpośrednio do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zwierzęta zostają zaczipowane jeżeli nie posiadają mikroczipu. 

6. Odłowione zwierzę właściciel może bezpłatnie odebrać bezpośrednio z Urzędu Miejskiego lub ze schroniska dla bezdomnych zwierząt. 

7. Wykaz zwierząt odłowionych znajduje się na stronie facebook lub www Urzędu Miejskiego dotyczącej zwierząt www.facebook.com/soszwierz; www.sos-zwierz.pl 

8. W przypadku zwierząt powypadkowych lub martwych z terenu Gminy Aleksandrów Łódzki należy zgłosić to zdarzenie na Monitoring Miejski. 

9. Koszty leczenia, akcji ratunkowej oraz pobytu w lecznicy weterynaryjnej w przypadku zwierząt powypadkowych ponosi właściciel zwierzęcia. 

10. Zaginięcie zwierząt można bezpłatnie zgłaszać na Monitoring Miejski ( tel. 42 712-03-12) lub bezpośrednio do PZB (42) 270-03-21 

11. Samodzielne złapanie, trzymanie zwierzęcia z terenu gminy Aleksandrów Łódzki na terenie posesji lub zawiezienie go do schroniska przez mieszkańca lub jakąkolwiek inną osobę skutkuje przejęciem przez niego całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym odpowiedzialności finansowej. Urząd Miejski nie uznaje takich zwierząt jako bezdomne.


INFORMACJE DODATKOWE:
1. Aleksandrów Łódzki współpracuje ze schroniskiem Psiakowo i Spółka w Piotrowicach. Nie współpracujemy z żadnym innym schroniskiem.
2. Zwierzętami domowymi powypadkowymi i rannymi zajmuje się tylko i wyłącznie Lecznica Tom-Vet.
3. Ranne zwierzęta dzikie prosimy zgłaszać do Kół Łowieckich